ЖБ: 2017-йилда Ўзбекистонда ЯИМнинг ўсиши 7,4 фоизни ташкил этади

Тошкент, Ўзбекистон (UzDaily.uz) -- Жаҳон Банкининг январь сонидаги “Жаҳон иқтисодиётининг истиқболлари” номли маърузасида 2017-йилда Ўзбекистонда ЯИМнинг ўсиши 7,4 фоизни ташкил этади дейилган.

2017-йилнинг 10-январь куни Жаҳон Банки “Жаҳон иқтисодиётининг истиқболлари” номли маърузани чоп этди. Сешанба куни чоп этилган маърузада қайд этилишича, ўтган йили бутун дунёда кузатилган иқтисодий кўрсаткичларнинг пасайишидан сўнг, 2017-йилда 2,7 фоизгача ўсиш кутилмоқда.

Банк экспертларининг прогнозига кўра, 2018-2019-йилларда Ўзбекистонда ЯИМнинг ўсиши 7,4 фоизни ташкил этади. Қайд этамиз, Жаҳон банки 2016-йилнинг июнь ойидаги прогнозига қараганда Ўзбекистонда ЯИМнинг 2017-2018-йиллардаги ўсишини 0,2 фоизга оширган.

Жаҳон банкининг прогнозига кўра, 2016-йилда Ўзбекистонда ЯИМнинг ўсиши 7,3 фоизни ташкил этди.